IT – LIVSSYKLUSHÅNDTERING

Vi gir selskaper muligheten til å fremme samarbeids-tenkning og innovasjon på arbeidsplassen. Ved å slutte sirkelen og benytte fleksible rammeverk basert på den sirkulære økonomien hjelper vi virksomheter å utvikle seg organisk og fremme bærekraftige valg.

Enkelt, forutsigbart og skalerbart

Håndtering av bedriftens It utstyr kan stjele mye tid fra IT-avdelingen. Tid som mange heller vil bruke på drift, utvikling og innovasjon enn i anbudsprosesser og møter med IT-leverandører.

Med «as a service» fra oss leveres IT-utstyret som en tjeneste med fast månedspris per bruker. Dette gir forutsigbare kostnader og fleksibilitet med tanke på skalering ved bemannings- eller behovsendringer.

Vikan tilbyr flere typer utsyr som bla møterom og nettverksutstyr samt PC, dokkingstasjon og skjermer mm. Når du ikke lenger har behov for utstyret tas dette tilbake og vi dokumenterer trygg og sikker sletting av alle data.

SIRKULÆR ØKONOMI – EN FREMTIDSRETTET IT-LØSNING FOR BEDRIFTER

Forskning viser at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det er tilsvarende utslippet fra flyindustrien i hele verden. Vi har hatt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning en god stund. Vi vet også at mye av det råstoffet som går med til produksjon av IT-produkter allerede er en knapphetsressurs.

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. I følge United Nations University slippes det ut 700 kg CO2 for å produsere en datamaskin. Det er viktig å påpeke at det også er store miljøbesparelser på andre områder som vann, kjemikalier, fossilt brensel og forbruk av strøm. Mange kaster eller resirkulerer IT-utstyret sitt alt for tidlig. Mye av dette utstyret kunne fått et nytt liv.

GJENBRUK GIR EN TYDELIG MILJØGEVINST

Den største miljøgevinsten oppstår først når man velger å anskaffe en brukt maskin fremfor en ny, men også når du som partner velger å sende inn ditt utfasede IT-utstyr, slik at det kan gjenbrukes eller gjenvinnes på riktig måte. Det er 20 ganger bedre for miljøet å gjenbruke en datamaskin, enn å gjenvinne den. Likevel er det dessverre slik at ikke alle datamaskiner lar seg gjenbruke. Noen er alt for gamle, og noen har for store skader. Fra vårt teknologisenter i Skien gjør vi en detaljert sortering for å forsikre oss om at så høy andel som mulig blir gjenbrukt. Utstyret som går til gjenvinning gir nye produkter ved gjenbruk av råstoffer. Vi bruker faktisk kun 20% av energien på å hente ut råstoffene av gjenvinning kontra å hente det ut av naturen.

Alle bedrifter er avhengige av å ha en velfungerende IT-park som gjør den daglige driften enkel å manøvrere. Dette nødvendiggjør regelmessige oppdateringer og utskiftninger slik at utstyret alltid er oppdatert. Med en bærekraftig tilnærming gjennom hele livssyklusen, der oppgradering av IT-parken skjer på en økonomisk og enkel måte, vil dere som bedrift spare både penger og miljø i det lange løp.

Vi tar hånd om hele livssyklusen av IT-utstyret for din bedrift, slik at du som kunde kan fokusere på bruken og den daglige driften.

 • Vi kan installere og klargjøre ønsket utstyr før levering slik at det er klar til bruk.
 • Vi tilbyr support- og serviceavtale underveis, slik at det er minst mulig nedetid for deg som kunde.
 • Ved utløp av avtalen hentes utstyret og sendes til vårt teknologisenter for riktig avhending med sikker datasletting og miljøvennlig håndtering.
 • Du vil ha full kontroll og oversikt på hva man har, hvor det befinner seg og hva det koster gjennom hele prosessen ved hjelp av vårt webbaserte Asset management systemet, Tesma.

Du som kunde betaler kun en fast månedskostnad pr bruker med alt inkludert, der vi skreddersyr løsninger etter ditt behov.

FORDELENE MED Å LEIE IT-UTSTYR

Flere og flere bedrifter foretrekker å leie fremfor å eie. Hos Tangelo AS kan bedrifter og skoler derfor fritt velge mellom å kjøpe eller leie alt utstyret dere ønsker å gå til anskaffelse av.

Mer forutsigbare kostnader

Bedriften får mer forutsigbare utgifter fordelt over flere år og betaler kun for bruksretten av utstyret med en fast månedlig leiesum. Det gjør at viktig kapital frigjøres og kan benyttes til andre formål.

Forenklet budsjettsprosess

Fordi utgiftene til leie føres på driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet, slipper bedriften å bruke kapital på store engangskjøp. Utgiftene er fradragsberettiget på lik linje med vanlig kjøp. Det gjør regnskapsarbeidet enkelt.

Alltid oppdatert

Regelmessige utskiftninger gir bedriften stadig nytt og oppdatert utstyr, og sikrer høyere grad av IT-sikkerhet,  produktivitet og kreativitet. Det gir også mer fornøyde ansatte.

Enkelt å skifte ut

Ved utløp av leieavtalen kan bedriften kjøpe ut enhetene, starte ny avtale med nye og oppgraderte enheter, eller forlenge avtalen. Valget er bedriften sin.

Blant mange gode utsagn signert den amerikanske oljemagnaten Jean Paul Getty, finner vi dette: «Du skal eie det som stiger i verdi, og leie det som faller i verdi». Å leie IT-utstyr er et godt alternativ til bruk av kassakreditt eller øvrig egenkapital når du skal anskaffe nye maskiner. Her er noen av de viktigste fordelene:

 • inntil 100% finansiering
 • fleksibilitet til å bytte ut utstyr underveis i leieperioden
 • enkel budsjettering og regnskapsførsel
 • raskere avskrivning
 • større økonomisk frihet enn ved bruk av kassekreditt eller egenkapital
 • det månedlige leiebeløpet kan direkte kostnadsføres for de fleste
 • belaster ikke øvrige pantesikkerheter

Hvordan fungerer en slik avtale?

Avtale om leie kan i de fleste tilfeller inngås uten krav om forskuddsbetaling. Det regnes ut et månedlig leiebeløp på basis av gjeldende priser, som utbetales som standard over 36 måneder. Det er også mulig å leie over 24, 48 eller 60 måneder i enkelte tilfeller, med månedlig, kvartalsvis eller halvårig betalingsfrekvens.

I tilfeller der kunder skal gjennomføre større oppgraderinger, som åpning av nye butikker/avdelinger, flytte eller lignende, har vi også rammeavtaler. Her kan kunden handle alt av innredning, IT, kassasystemer, konsulenttjenester og lignende. Kunden får en øvre kredittramme til disposisjon (vanligvis 3–6 måneder), og kan benytte denne til å samle fakturaer fra alle relevante leverandører inn i én leieavtale med kun ett månedsbeløp å forholde seg til.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat??